Centro de día Redondela ArelaActividades

  Entrenamento cognitivo:
 • Entrenar ós pacientes na reutilización das habilidades instauradas tantos mentais como sociais xa olvidadas.Resocialización.
 • Entrenamento en AVD (Actividades de Vida Diaria), co fin de mellorar as súas capacidades volvendo a confiar en sí mesmo e aumentar a súa autestima.
 • Manter durante o maior tempo posible as habilidades conservadas e retrasar a súa perda definitiva.
 • Entrenamento na utilización de recursos externos.

  Rehabilitación funcional:
 • Aumentar a independencia nas súas AVD, para mellorar a súa autoestima e autoeficacia.
 • Mellorar a propiocepción correcta para educación da marcha.
 • Traballar o equilibrio e a coordinación, evitando ó máximo o risco de caída.
 • Incrementar a amplitude articular, mellorando a flexibilidade nos seus movementos.
 • Previr as complicacións post-inmovilización: desacondicionamento cardiovascular, alteracións respiratorias, perda da forza muscular, osteoporose estreñemento, incontenencia urinaria, úlceras por presión, derivación sensiorial, etc.
 • Reducir o máximo a perda de masa muscular.
 • Disminuír o risco cardiovascular, reducindo a presión arterial.
 • Aumentar a capacidade respiratoria.
 • Desenvolver o sentimento de autoeficacia, incidindo na adquisición dunha conducta e hábitos saúdables.

Estos obxetivos quedan englobados dentro de dúas grandes áreas específicas para o traballo con persoas maiores:

a) Área de saúde física coordinada pola fisioterapeuta.
 • Entrenamento de AVD (actividades da vida diaria: asearse, vestirse...)
 • Xeronto-ximnasia, psicomotricidade e fisioterapia.
b) Área de animación socio-cultural dirixida pola nosa animadora socio-cultural.
 • Talleres ocupacionais e lúdicos.
 • Obradoiros de musicoterapia, ocio, origami e reciclaxe.

Teléfono: 986 403 315
Email: contacto@centrodediaredondela.com
Síguenos
en facebook
facebook
Desarrollado por Marka Informática